Syvällinen, ammattiin valmistava henkisen hyvinvoinnin ohjaaja -koulutusohjelma


Sinustako Lightfulness Coach? Seuraava koulutus Helsingissä 2022.


Syvällinen, ammattiin valmistava henkisen hyvinvoinnin ohjaaja -koulutusohjelma


Sinustako Lightfulness Coach? Seuraava koulutus Helsingissä 2022.


Henkisen hyvinvoinnin ohjauksen tarve lisääntyy jatkuvasti. Ihmisten kaipuu elämän merkityksellisyyden löytämiseen ja olemassaolon tarkoituksellisuuteen kasvaa.


Haluatko opiskella henkisen hyvinvoinnin ohjaajaksi ainutlaatuisilla Lightfulness-menetelmillä? Kiinnostaako sinua syventää ymmärrystäsi ja vahvistaa ammattitaitoasi sisäiseen kasvuun ja henkiseen hyvinvointiin liittyvillä teemoilla? Kaipaatko syvällisempiä taitoja ihmisten kohtaamiseen?

 


Henkisen hyvinvoinnin ohjaajia tarvitaan siksi yhä enemmän auttamaan ja tukemaan ihmisiä heidän tietoisuutensa kehityksen eri vaiheissa. Monenlaiset kriisit ja ongelmat avautuvat osaavan ohjaajan tukemana ymmärrettäviksi elämänhaasteiksi, jotka on mahdollista muuntaa arvokkaiksi oivalluksiksi ja kokemuksiksi syvällisemmän ja onnellisemman elämän perustaksi.


Kohti merkityskeskeisyyttä ja olemassaolon tarkoitusta.

Image

Lightfulness Coach -koulutus on tarkoitettu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat työskennellä ihmisten parissa syvällisemmällä tasolla. Koulutus sopii eri alojen asiantuntijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ihmisen henkisen olemuksen, viisauden ja potentiaalin tunnistamisessa. Koulutus sopii loistavasti myös organisaation ja tiimityön kehittämiseen.

Image

Lightfulness Coach -koulutus on tarkoitettu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat työskennellä ihmisten parissa syvällisemmällä tasolla. Koulutus sopii eri aloilla työskenteleville ihmisille, jotka tahtovat syventää ymmärrystään ihmisen henkisen olemuksen, viisauden ja potentiaalin tunnistamisessa. Koulutus sopii loistavasti myös organisaation ja tiimityön kehittämiseen.


Henkisen hyvinvoinnin ohjaajista on syntymässä uusi ammattikunta vastaamaan ihmisten lisääntyvään tarpeeseen löytää ymmärrystä ja merkitystä elämälleen.


Image Image

Ohjaajakoulutuksen tavoitteet ja sisältöteemat:

Lightfulness Coach 


Lightfulness Coach -koulutus: antaa valmiudet henkisen hyvinvoinnin ohjaustaitojen yhdistämiseen omaan elämään ja työhön. Koulutuksen teemoja:

 • Lightfulness-periaatteet henkisen hvyinvoinnin perustana
 • Syvällinen muutos uuteen tiedostavaan aikakauteen
 • Egon varjosta viisauden valoon
 • Keho-mieli-henki -olemuksen ymmärtäminen
 • Sydäntietoisuuden herättäminen, peloista luottamukseen
 • Valmennukselliset ja ohjaukselliset vuorovaikutustaidot lämminhenkiseen kohtaamiseen
 • Ongelma-, ratkaisu- ja tavoitekeskeisyydestä merkityskeskeiseen lähestymistapaan
 • Merkityksellisyys ja olemassaolon tarkoitus elämän perustana
 • Inside-out -periaate - ilon ja keveyden luominen sisimmästä ulospäin
 • Sisäinen rauha osaksi omaa elämää

Lightfulness Coach Master


Lightfulness Coach Master -syventävä ammattiin valmistava koulutus: antaa valmiudet toimia ammatillisesti henkisen hyvinvoinnin ohjaajana. Jatkokoulutuksesta saa tarvittavat työkalut ohjauksen ammatilliseen toteuttamiseen tehdä henkisen hyvinvoinnin yksilö- ja retriittiohjausta.

Koulutus sisältää ohjausta ja valmennusta omaksua taidot ohjata asiakkaita merkitykselliseen, tasapainoiseen ja henkisesti arvokkaaseen elämään. Monipuoliset käytännön ohjausharjoitukset kehittävät ammatillista varmuutta ja antavat teorian lisäksi tukevan perustan henkisen hyvinvoinnin ohjaajana toimimiselle. Koulutuksen teemoja:

 • Henkisen hyvinvoinnin periaatteet osaksi ohjaustyötä
 • Yhdessä luomisen voima ja merkitys
 • Holistinen älykkyys eli viisaus
 • Merkitykskeskeinen lähestymistapa työelämässä 
 • Intuitio - yhteyden luominen sisäiseen valoon
 • Kriisin eri vaiheet – askeleet kohti eheyttä ja tasapainoa
 • Uuden ajan palvelutehtävä ammattina ja liiketoimintana
 • Henkilökohtaisen ohjauksen ja retriitiohjauksen harjoittelua sekä näyttötyö
 

Koulutuksen hyödyt

Lightfulness Coach -koulutus:

 • saat arvokkaita kokemuksia ja oivalluksia syvällisemmän ja onnellisemman elämän perustaksi
 • opit tiedostamaan ja työstämään elämän haasteitasi ja vapautumaan niistä
 • opit henkisen hyvinvoinnin ohjaustaitoja omaan elämääsi/omaan työhösi yhdistettäväksi ainutlaatuisilla Lightfulness-työkaluilla
 • saat työkaluja sisäisen rauhan ylläpitämiseksi
 • tulet osaksi huikeaa, samanhenkisten ja syvemmin tietoisten ihmisten joukkoa
 • saat käyttää Lightfulness Coach -nimikettä

Lightfulness Master Coach -koulutus:

 • saat itsellesi uuden ammatin
 • voit ottaa ammatillisesti vastaan asiakkaita henkilökohtaiseen ohjaukseen
 • pystyt järjestämään retriittejä Lightfulness-materiaalia hyödyntäen
 • saat perusmateriaalin merkityskeskeiseen ohjaukseen työyhteisöissä
 • saat käyttää Lightfulness Coach Master -henkisen hyvinvoinnin ohjaaja -ammattinimikettä
 • näkyvyys Lightfulness-verkostossa

Koulutuksen edut

Peruskurssi:

 • saat arvokkaita kokemuksia ja oivalluksia syvällisemmän ja onnellisemman elämän perustaksi
 • opit henkisen hyvinvoinnin ohjaustaitoja omaan elämääsi/omaan työhösi yhdistettäväksi
 • tulet osaksi huikeaa, samanhenkisten ja syvemmin tietoisten ihmisten joukkoa
 • saat käyttää Lightfulness Coach Practitioner -nimikettä
 • jäsenyys Lightfulness-verkostoon

Jatkokoulutus:

 • saat itsellesi uuden ammatin
 • saat käyttää Lightfulness Coach Master -henkisen hyvinvoinnin ohjaaja -ammattinimikettä
 • voit ottaa ammatillisesti vastaan asiakkaita henkilökohtaiseen ohjaukseen
 • pystyt järjestämään ryhmäohjauksia ja retriittejä Lightfulness-materiaalia hyödyntäen
 • saat perusmateriaalin henkisen hyvinvoinnin ohjaustaidoista työyhteisöihin
 • jäsenyys Lightfulness-verkostoon

On helppo hengittää


“Lapsiperheessä arjen ja työn puristuksessa jaoin paitsi omaa aikaani myös omaa energiaani perheelleni ja muutospyörteiden läpi kulkevalle työyhteisölle. Päädyin tilanteeseen, jossa olin fyysisesti huonossa kunnossa ja henkisesti todella väsynyt. Tunsin, etten riitä, jaksa, enkä voi tai halua jatkaa enää näin.

Lightfulness-ohjauksessa sain kirkastettua oman ajatukseni siitä, minkä asioiden haluan ohjaavan omia valintojani. Muutos näkyy ympärilleni rauhoittuneina aikatauluina ja keskittymisenä vähempiin asioihin kuin aiemmin. On helppo hengittää. Kiitos!”

—Kehitysjohtaja, Espoo

Työkaluja henkiseen kasvuun


"Koulutus oli kaikkinensa todella mielenkiintoinen kokonaisuus ja tuki omaa johtopäätöstäni siitä, että tärkeintä elämässä on pysähtyä oman sisäisen äänen äärelle ja löytää sydäntietoisuus. Lightfulness Coaching -koulutus antoi erinomaisia työkaluja toisaalta omaan henkiseen kasvuun ja itsetutkiskeluun sekä myös muiden henkisen kasvun polun tukemiseen. Bonuksena vielä upea kurssikavereiden yhteisö!"

— Niina, johtava asiantuntija

Heräsin eloon todellisena itsenäni


"Koulutus johti minut erittäin merkitykselliseen prosessiin - matkaan itseeni. Koulutuksen ansiosta heräsin eloon todellisena itsenäni, sain yhteyden elämäni tärkeimpään ihmiseen ja löysin rauhan ja valon tilan sisimmästäni. Tästä rauhan tilasta käsin olen turvassa missä ja milloin vain, kaikissa kohtaamisissa: läheisteni kanssa, työssäni esimiehenä jne. Lämpimästi suosittelen koulutusta, jonka avulla löysin entistä syvällisemmän merkityksellisyyden elämääni!"

— Jaana, palvelukoordinaattori

Viitekehys ja toteutustapa


Koulutuksen viitekehyksenä on Merkityskeskeisyys - tiedostava kasvuprosessi kukoistukseen ja tarkoitukseen.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys: Sydänkoherenssi. Kouluksessa hyödynnetään elämänkaariteoriaa, tiedostavaa kasvuprosessia sekä neurotieteitä.

Koulutus sisältää tasapainoisesti ohjausta, pienryhmätyöskentelyä, harjoittelua, keskustelua, pohdintaa ja reflektointia. Muiden osallistujien kokemukset ja aidot ohjaukset ovat tärkeä osa oppimista.


Koulutusohjelman aikataulu ja osallistumismaksu


Lightfulness Coach -koulutus
Helsinki 2022.

Koulutus sisältää yhdeksän lähikoulutuspäivää pääkaupunkiseudulla. Koulutukseen sisältyy 20 h harjoitusohjauksia (vertaisohjausta parin kanssa 10 h ja asiakasohjausta 10 h). Valmistumisen edellytyksenä on harjoitusohjauksien suorittaminen sekä niistä raportointi. 

Hinta: 1750 € (+ alv 24%) Jos olet valmistunut coach tai valmentaja niin voit halutessasi osallistua lyhyempään koulutusohjelmaan (seitsemän päivää) ja hinta on silloin 1360€ (+ alv 24%)

Koulutuksen summa on mahdollista maksaa myös pienemmissä osissa. Jos koulutus joudutaan perumaan koronavirustilanteen johdosta, saat rahasi takaisin. Koulutus toteutuu vähintään kymmenellä hengellä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset mari@lightfulness.fi, 0405686872

Lähipäivät Helsingissä:

  Lightfulness Coach Master -henkisen hyvinvoinnin ohjaaja -jatkokoulutus
  (Lähiopetus 10 pv) Tulossa.

  Image

  Ilmoittautuminen

  Hae koulutuksiin vapaamuotoisella hakemuksella mari@lightfulness.fi ja emmi-sofia@lightfulness.fi. Hakemuksesta tulisi ilmetä lyhyt kuvaus itsestäsi sekä ajatuksistasi koulutukseen liittyen. Varmista ajoissa opiskelupaikkasi huippuporukassa, tervetuloa mukaan!

  Maailma tarvitsee sinun valoasi!

  Image

  Ilmoittautuminen

  Hae koulutuksiin vapaamuotoisella hakemuksella mari@lightfulness.fi ja emmi-sofia@lightfulness.fi. Hakemuksesta tulisi ilmetä taustasi, ammattisi ja elämänkokemuksesi. Odotamme sinulta sopivan taustasi lisäksi halukkuutta löytää oman valosi, voimasi ja tarkoituksesi jakaaksesi oppimaasi ja oivaltamaasi eteenpäin. Varmista ajoissa opiskelupaikkasi huippuporukassa löytääksesi oman palvelutehtäväsi ja mahdollisuuden saada itsellesi uuden ammatin!

  Image

  Kouluttajat


  Mari Rantala 
  Lightfulness-konseptin kehittäjä, Lightfulness Coach Master, Brain-based coach, esimies- ja työyhteisövalmentaja
  040 5686872, mari@lightfulness.fi

  Jaan-Erik Arnia Lightfulness-konseptin kehittäjä, Lightfulness Coach Master, työyhteisövalmentaja, filosofi, tuottaja, reikihoitaja, FAF® Fitness Instructor 

  Onni, uusi elämä on minussa


  "En ikimaailmassa olisi ennen tätä Lightfulness Coach -peruskurssia arvannut, kuinka merkittävä tämä kevät ja tämä koulutus minulle olisi. Ystäväni, joka myös minut tälle tielle ohjasi, totesi että tästä tulee elämämme vuosi. Niin taitaa käydä. Yllätyn. Minä, joka olen käynyt omaa 40-vuotista sotaani, taisteluani, löydän vastauksen Via Dolorosaani. Ja mikä parasta, niin helposti ja niin läheltä. Onni, uusi elämä on jo minussa. Se löytyy nyt sydämestäni."

  —Birgitta, opettaja

  Ohjaustaitoja pysyvään menestykseen


  "Lightfulness-ohjaus on tuonut minulle henkilökohtaisesti uuden kulman päätöksentekoon. Hiljentymällä ja keskittämällä energiani löydän helpommin ne vaihtoehdot, jotka tuovat enemmän nostetta ja parempia lopputuloksia. Odotan myös pääseväni Lightfulness Coach -koulutukseen, koska yritysjohtajana esimiestyössäni koen tarvitsevani juuri näitä henkisen hyvinvoinnin ohjaustaitoja pitääkseni yllä oikeanlaista spirittiä luodessamme merkitystä työhön ja pysyvää menestystä yhdessä työntekijöidemme kanssa."

  —Santtu, toimitusjohtaja start-up-yrityksessä

  Maailma tarvitsee sinun valoasi!

  Lightfulness coaches in Finland

  Maailma tarvitsee sinun valoasi!