Lightfulness Coach ohjaa sinua henkiseen hyvinvointiin ja merkityskeskeiseen elämään.

Lightfulness Coach ohjaa sinua henkiseen hyvinvointiin ja merkityskeskeiseen elämään.

Lightfulness Coaching yhdistää rationaalisen mielen sydämen viisauteen avaten näin mahdollisuuden syvälliseen elämänmuutokseen. Ohjauksen lähtökohtana on merkityskeskeinen työskentelyote lisäämään henkistä hyvinvointia elämääsi. Prosessimainen Lightfulness-ohjaus koostuu verkkotapaamisista, niiden välissä tehtävistä harjoituksista sekä Valohengitys-meditaatiosta. Ohjauksen tarkoitus on auttaa sinua vapautumaan turhasta - siitä mikä ei enää palvele hyvinvointiasi. Ja juurruttamaan uudenalainen, kevyempi ja valoisampi elämäntapa omaan arkeesi. Saat työkaluja oppiaksesi kuuntelemaan sisäistä ohjaustasi sekä löytämään oman ainutlaatuisuutesi ja tarkoituksesi maailmassa. 
Ota yhteyttä kokeneisiin ohjaajiimme eri puolilla Suomea!

Lightfulness-ohjaajat

Lightfulness-ohjaajat

Aisu Kaila

Aisu Kaila

044 5958147
aisu.kaila@gmail.com
Alue: Pääkaupunkiseutu
Yksilöohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Lasten ja perheiden tilanteet
 • Naisten voimauttaminen
 • Erityisherkkyys

Anna Blom

Anna Blom

040 5577694
anna@lightfulness.fi
Alue: Keski-Suomi
Yksilö-ja ryhmäohjaukset
Äitiysvapaalla


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Ainutlaatuisuutesi oivaltaminen
 • Luovuuden liekin sytyttäminen ja sen ylläpitäminen
 • Uudelleensijoittuminen työelämään sisäisen muutoksen jälkeen (työuupumus, äitiys tms.) 

Birgitta

Birgitta Lähtevänoja-Turunen

050 3645260
birgitta.lt@dnainternet.fi
Alue: Kuopio
Yksilö- ja ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Matka minuuteen - tule siksi, mikä olet
 • Kasvatuksen merkityksellisyys, kasvu ainutlaatuiseksi yksilöksi -
 • Anna Valosi loistaa, kauneus ja esteettisyys voimanlähteenä

Hanna

Hanna Kortejärvi

040 7241958 hannakortejarvi@gmail.com
Alue: Pääkaupunkiseutu
Ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Armollisuus ja myötätunto itseä ja toisia ihmisiä kohtaan
 • Luomisen syklin vaiheet (vanhasta luopuminen, tyhjyys, oraat ja vahva
  kasvu)
 • Intentio ja intuitio oppaina

jaan-erik arnia

Jaan-Erik Arnia

jaan-erik@lightfulness.fi
Alue: Pääkaupunkiseutu 
Yksilö- ja ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Fyysisen ja henkisen elinvoiman yhdistäminen
 • Merkityskeskeiset muutokset elämässä
 • Yhteys omaan lahjakkuuteen

Leena Maria Markkanen

Juuli-Maria Vuori

040 7145548
juuli-maria@lightfulness.fi
Alue: Pääkaupunkiseutu
Yksilö- ja ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Merkityskeskeisyys työyhteisön menestystekijänä
 • Sydänjohtajuus (esimiescoachaus)
 • Merkityksellinen ura - ja hyvinvointicoachaus (HR, Certified Business Coach)

Leena Maria Markkanen

Leena Maria Markkanen

050 5403387
leena@lightfulness.fi
Alue: Pääkaupunkiseutu
Yksilö- ja ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Sisäisen rauha, valo ja pysyvämpi onnellisuus
 • Lempeän luomisen taito
 • Kehon ja mielen viestit kohti lisääntyvää terveyttä ja hyvinvointia

Mari Rantala

Mari Rantala

040 5686872
mari@lightfulness.fi
Alue: Pääkaupunkiseutu 
Ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Merkityskeskeisen tiimin johtaminen ja esimiehen hyvinvointi
 • Henkinen hyvinvointi ja työyhteisön kukoistus 
 • Merkityksellinen elämä, ilo sekä  sisäinen rauha

Mari Virkkula

Mari Virkkula

040 7502426 mari.virkkula1@gmail.com.
Alue: Kuopion seutu
Yksilö- ja ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Elämän merkityksellisyys ja sen tarkoitus 
 • Sisäisen viisauden ohjaus
 • Elämän erilaisista kriiseistä selviytyminen (kuten läheisen menettäminen)

Maria Talvitie

Maria Talvitie

050 4143697
maria@metsasydan.fi
Alue: Etelä-Savo ja Etelä-Karjala
Yksilö- ja ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Elämänmuutos
 • Läheisen menettäminen
 • Mielenterveys

Mirham Jarhio

Mirjam Jarhio

040 0860432 mirjam.jarhio@gmail.com
Alue: Turku
Yksilö- ja ryhmäohjaus


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Uupumuksesta vapautuminen
 • Luottamus tapahtumien oikea-aikaisuuteen ja synkroniaan elämässä
 • Ilo ja keveys

Päivi Hotinen

Päivi Hotinen

050 558 2126 paivi@tahtienpolku.com
Alue: Etelä-Savo, Turun seutu, Ivalo
Yksilö- ja ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Sisäisen rauhan ja tyyneyden löytäminen
 • Merkitykseksellisyys ja valon näkeminen  elämän kaikissa tapahtumissa
 • Luojan löytäminen itsestä ja usko siihen, että voi itse vaikuttaa
  elämäänsä ja sen kulkuun

Päivi Tikkanen

Päivi Tikkanen

044 2082809
paivi@lightfulness.fi
Alue: Lapinlahti-Iisalmi
Ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Läsnäoloon keskittyminen
 • Rentoutuminen, sisäisen rauhan tunne, harmonia

Tarja Kovalainen

Tarja Kovalainen

044 0272771
tarja@lightfulness.fi
Alue: Kuopio
Yksilö- ja ryhmäohjaukset


SYDÄNTÄ LÄHELLÄ:

 • Henkinen ja taloudellinen hyvinvointi
 • Lempeys ja itsemyötätunto
 • Runsaus ja ilo liiketoiminnassa (uracoachaus)

Kokemuksia Lightfulness -valmennuksesta:


"Lightfulness-ohjaus on tuonut minulle henkilökohtaisesti uuden kulman päätöksentekoon. Hiljentymällä ja keskittämällä energiani löydän helpommin ne vaihtoehdot, jotka tuovat enemmän nostetta ja parempia lopputuloksia."


“Lapsiperheessä arjen ja työn puristuksessa jaoin paitsi omaa aikaani myös omaa energiaani perheelleni ja muutospyörteiden läpi kulkevalle työyhteisölle. Päädyin tilanteeseen, jossa olin fyysisesti huonossa kunnossa ja henkisesti todella väsynyt. Tunsin, etten riitä, jaksa, enkä voi tai halua jatkaa enää näin. Lightfulness-ohjauksessa sain kirkastettua oman ajatukseni siitä, minkä asioiden haluan ohjaavan omia valintojani. Muutos näkyy ympärilleni rauhoittuneina aikatauluina ja keskittymisenä vähempiin asioihin kuin aiemmin. On helppo hengittää. Kiitos!” 


"Yritysjohtajana esimiestyössäni koen tarvitsevani juuri näitä henkisen hyvinvoinnin ohjaustaitoja pitääkseni yllä oikeanlaista spirittiä luodessamme merkitystä työhön ja pysyvää menestystä yhdessä työntekijöidemme kanssa."

Lightfulness Coaching antaa työkaluja elääksesi kevyempää ja valoisampaa elämää, jolloin opit kuuntelemaan sisäistä ohjausta ja löytämään oman ainutlaatuisuutesi.
Löydä valosi – ota yhteyttä