Työyhteisöille


Lightfulness Coaching yrityksille

Lightfulness työyhteisöille


LIGHTFULNESS TYÖSSÄ
Merkitystä työelämään ja johtamiseen


Lightfulness Työssä on syvällinen henkilöstövalmennus, joka lisää merkitystä ja hyvinvointia työelämään ja johtamiseen. Valmennuksen ytimenä on merkityskeskeinen työote, joka vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, läsnäoloa ja lämminhenkistä kohtaamista työyhteisöissä. Ihmisen sisäinen viisaus yhdistettynä rationaaliseen ajatteluun ohjaa koko työyhteisöä sujuvaan, lämminhenkiseen yhteistyöhön, hyvinvoinnin kasvuun ja menestykselliseen liiketoimintaan. Lightfulness Työssä -henkilöstövalmennus on Business Finland Oy:n (Tekes) tukemaHENKILÖSTÖVALMENNUS: MERKITYSTÄ TYÖELÄMÄÄN

Lightfulness Työssä on syvällinen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työn merkityksellisyyttä vahvistava henkilöstövalmennus. Se on osallistava valmennusmatka, joka ohjaa työyhteisöä merkityskeskeiseen yhdessä uutta luovaan toimintaan. Valmennus vahvistaa jokaisen työntekijän ja esihenkilön kokemusta olla arvostettu ja tärkeä osa merkityksellistä toimintaa.

LIGHTFULNESS TYÖSSÄ –KONSEPTIN LÄHESTYMISTAPA JA VIITEKEHYS:

 • Merkityskeskeinen lähestymistapa
 • Sydäntietoinen viisas vuorovaikutus
 • Aivoystävällinen oivalluttava menetelmä

Valmennusten viitekehyksenä on Merkityskeskeisyys – tiedostava kasvuprosessi kukoistukseen ja tarkoitukseen (Leena Maria Markkanen).

Lightfulness Työssä -valmennus tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja, tukea ja syvällisempää ymmärrystä merkityskeskeisen työyhteisön kehittämiseen. Valmennukset sisältävät inspiroivia käytännön harjoituksia, jotka varmistavat prosessin vaikuttavuuden innostavan ja tuloksellisen työskentelytavan luomisessa. 

VALMENNUSTEEMOJA

Räätälöimme valmennuksemme aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ohessa esimerkkejä suosituimmista valmennusteemoistamme: 

Työyhteisöille ja tiimeille: 

 • Lämminhenkinen kohtaaminen ja hyvinvointi (itse - tiimi - asiakas)
 • Merkitystä ja läsnäoloa tiimiin
 • Viisas itsensä johtaminen ja ihmisenä kasvu
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi 
 • Erilaisuuden rikkaus ja viisas osallistava vuorovaikutus
 • Henkinen hyvinvointi arjen voimavarana

Johdolle ja esihenkilöille: 

 • Lämminhenkinen ja osallistava tiimin johtaminen 
 • Valmentava johtajuus 
 • Merkityskeskeisen tiimin johtaminen 
 • Henkinen kasvu ja potentiaalin kirkastaminen
 • Henkinen hyvinvointi muutoksessa
 • Viisas muutoksen johtaminen
 • Esihenkilöiden hyvinvoinnin, työkyvyn ja voimaantumisen vahvistaminen.

 MERKITYSKESKEISEN TYÖYHTEISÖN JOHTAMINEN

Merkityskeskeisen työyhteisön johtamiseen keskittynyt valmennus sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia siitä, miten ihmisten merkityksellisyyden kokemuksia, sosiaalista hyvinvointia, tunneälyä ja viisasta vuorovaikutusta voidaan johtaa tiimissä. Esihenkilö saa vinkkejä ja käytännön työkaluja johtamiseen arjessa sekä luodakseen kaikkia arvostavan ja inspiroivan työilmapiirin luovaan tuloksen tekemiseen..Päättäessäsi valita merkityskeskeisen, jaettuun viisauteen perustuvan toimintamallin tukemaan työyhteisösi menestystä, olemme ilomielin apunasi. Yhdessä luomme uudenlaista työelämää ja merkitystä maailmaan!

Ota yhteyttä: juuli-maria@lightfulness.fi  tai mari@lightfulness.fi
Image

"Lightfulness Työssä -valmennuksessa oivalsin vahvasti oman roolini ihmisten onnistumisten mahdollistajana sekä onnellistajana. Tiiminä koimme erityisen tärkeäksi pysähtyä yhdessä käsittelemään ihmistä toiminnan keskiössä, sekä ihmisyyden merkitystä ja vaikutusta työelämään kokeneiden valmentajien avustamana. Pääsimme tiiminä entistäkin lähemmäs toisiamme nähden jokaisen yksilönä sekä merkityksen osana kokonaisuutta. Kiitos!"


M. Ruusuvuori

Sales & Marketing Director, Digital Experience Consultancy Solteq
Image

 

""Lightfulness-valmennukset olivat työyhteisöllemme todella voimaannuttavia ja silmiä avaavia. Pysähdyimme pohtimaan omia arvoja ja toimintatapojamme. Tutustuimme syvemmin työkavereihimme ja saimme uusia eväitä yhdessä toimimiseen ja mikä tärkeintä asiakkaan kohtaamiseen. Hienoa oli huomata, että ajatukset ja taidot löysimme itse, taitavat ohjaajat opastivat vain meidät löytämään ne itsestämme ja toisistamme. Ohjaajien valovoimaisuus ja positiivinen energia antoi myös meille uutta iloa ja energiaa työhön. Havaitsimme, että olemme ihan huipputiimi, jossa työskentelee erilaisia, mutta asukaslähtöisiä ja sydämellisiä hoitajia.

Kaunis syyssää ja raitis ilma tekivät valmennuksista vielä voimaannuttavampia, koska vietämme hoitotyössä suurimman osan päivästä sisätiloissa ja maski kasvoilla. Kävelimme mm. lähikalliolle, josta avautui kaunis maisema kauas Lohjanjärvelle saakka. Luonto toimi osana rentouttavaa ja eheyttävää prosessia."

 


 Inka Luode

Harjupuiston yksikön johtaja, Uudenmaan Seniorikodit OyHENKILÖSTÖVALMENNUS:
Merkitystä työelämään


Lightfulness Työssä on syvällinen henkistä hyvinvointia vahvistava henkilöstövalmennus, joka ohjaa työyhteisöä merkityskeskeiseen yhdessä luovaan toimintaan.

Henkinen hyvinvointi työssä tarkoittaa jokaisen työntekijän ja esimiehen kokemusta olla arvostettu ja tärkeä osa merkityksellistä toimintaa.

Merkitystä työelämään -ryhmävalmennus antaa työkaluja, tukea ja syvällisempää ymmärrystä merkityskeskeisen ja henkisesti hyvinvoivan työyhteisön kehittämiseen. Valmennusten teoreettisena viitekehyksenä on Yhdessä luomisen prosessi (Co-creative Process Inquiry CCPI). Teorian lisäksi valmennuksessa tehdään inspiroivia käytännön harjoituksia.


Image

"Tähän muutama sana siitä, millainen Lightfulness Työssä -kokemus on, palaute, vaikka anonyymi. Tähän muutama sana siitä, millainen Lightfulness Työssä -kokemus on."


ESIMIESVALMENNUS:
Merkityskeskeisen työyhteisön johtaminen


Ihmisläheisyys, lämminhenkisyys ja läsnäolo ovat avainsanoja arvostavaan kohtaamiseen, joka mahdollistaa parhaan tuloksen. On tieteellisesti todettu, että onnellinen, hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä on tuloksellisin työntekijä.

Jokainen työntekijä kaipaa merkitystä tekemisilleen. Kun ihminen kohdataan arvostavasti hänelle tulee tunne välittämisestä ja kuulluksi tulemisesta. Saadessaan vielä mahdollisuuden osallistua oman työn ja yhteisten tavoitteiden suunnitteluun, syntyy innostus – inspiroituminen, joka voimaannuttaa ja synnyttää halun sitoutua. Ja sitoutunut työntekijä haluaa tehdä parhaansa.

Merkityskeskeisen työyhteisön johtamiseen keskittynyt esimiesvalmennus sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia siitä, miten ihmisten merkityksellisyyden kokemuksia, sosiaalista hyvinvointia, tunneälyä ja henkistä viisautta voidaan tiimissä johtaa. Esimies saa vinkkejä ja käytännön työkaluja johtamiseen arjessa, luodakseen kaikkia arvostavan ja inspiroivan työilmapiirin tuloksen tekemiseen.


Ota yhteyttä ja sovitaan alustava tapaaminen tai puhelu, ja jutellaan lisää.


Lähetä viesti

Lightfulness työssä

Ota yhteyttä ja sovitaan alustava tapaaminen tai puhelu, ja jutellaan lisää.


Lähetä viesti