Lightfulness yrityksille


Lightfulness Coaching yrityksille

Lightfulness yrityksille

TULOSSA PIAN:
Merkitystä työelämään ja johtamiseen


Olemme kehittämässä työelämälle suunnattua innovaatiota: arvopohjaista Lightfulness Työssä -valmennuskonseptia, jossa henkisyys ja henkinen hyvinvointi yhdistyvät luontevalla tavalla neurotieteeseen.

Lightfulness Työssä –valmennuskonseptimme perustuu merkityskeskeiseen lähestymistapaan sekä yhdessäluomisen kehittämisotteeseen (Co-Creative Process - väitös The Power of Being Present at Work, Terhi Takanen 2013) .Image

"Olen tehnyt useamman vuoden tulosvastuullista, kuukausittain mitattavaa myyntityötä. Työ sopii minulle erinomaisesti ja nautin siitä ajoittain suuresti, mutta jatkuvan mitattavuuden vuoksi hidastaminen elämässä on välillä vaikeaa. Lightfulness-ohjauksen myötä olen oppinut olemaan vähemmän ankara itselleni ja mm. nauttimaan tilanteista ja hetkistä, joina en tee yhtään mitään. Aion jatkaa ohjauksissa käymistä löytääkseni rauhan ja rakkauden sisältäni väliaikaisuuden sijasta jatkuvana ja suurimman osan ajasta läsnä olevana tilana." —Tiina Vuori, Sales Executive it-alalla

HENKILÖSTÖVALMENNUS:
Merkitystä työelämään


Lightfulness Työssä on syvällinen henkistä hyvinvointia vahvistava henkilöstövalmennus, joka ohjaa työyhteisöä merkityskeskeiseen yhdessä luovaan toimintaan.

Henkinen hyvinvointi työssä tarkoittaa jokaisen työntekijän ja esimiehen kokemusta olla arvostettu ja tärkeä osa merkityksellistä toimintaa.

Merkitystä työelämään -ryhmävalmennus antaa työkaluja, tukea ja syvällisempää ymmärrystä merkityskeskeisen ja henkisesti hyvinvoivan työyhteisön kehittämiseen. Valmennusten teoreettisena viitekehyksenä on Yhdessä luomisen prosessi (Co-creative Process Inquiry CCPI). Teorian lisäksi valmennuksessa tehdään inspiroivia käytännön harjoituksia.


Image

"Tähän muutama sana siitä, millainen Lightfulness Työssä -kokemus on, palaute, vaikka anonyymi. Tähän muutama sana siitä, millainen Lightfulness Työssä -kokemus on."


ESIMIESVALMENNUS:
Merkityskeskeisen työyhteisön johtaminen


Ihmisläheisyys, lämminhenkisyys ja läsnäolo ovat avainsanoja arvostavaan kohtaamiseen, joka mahdollistaa parhaan tuloksen. On tieteellisesti todettu, että onnellinen, hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä on tuloksellisin työntekijä.

Jokainen työntekijä kaipaa merkitystä tekemisilleen. Kun ihminen kohdataan arvostavasti hänelle tulee tunne välittämisestä ja kuulluksi tulemisesta. Saadessaan vielä mahdollisuuden osallistua oman työn ja yhteisten tavoitteiden suunnitteluun, syntyy innostus – inspiroituminen, joka voimaannuttaa ja synnyttää halun sitoutua. Ja sitoutunut työntekijä haluaa tehdä parhaansa.

Merkityskeskeisen työyhteisön johtamiseen keskittynyt esimiesvalmennus sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia siitä, miten ihmisten merkityksellisyyden kokemuksia, sosiaalista hyvinvointia, tunneälyä ja henkistä viisautta voidaan tiimissä johtaa. Esimies saa vinkkejä ja käytännön työkaluja johtamiseen arjessa, luodakseen kaikkia arvostavan ja inspiroivan työilmapiirin tuloksen tekemiseen.


Ota yhteyttä ja sovitaan alustava tapaaminen tai puhelu, ja jutellaan lisää.


Lähetä viesti

Lightfulness työssä

Ota yhteyttä ja sovitaan alustava tapaaminen tai puhelu, ja jutellaan lisää.


Lähetä viesti